<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2018

Skrevet torsdag d. 22. februar 2018

Lokalforeningen Rudersdal afholder generalforsamling onsdag den 14. marts 2018,
kl. 17.30 – 18.30 på Mariehøjcenteret, Frivilligcenteret- 2840 Holte

Dagsorden i følge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Bestyrelsen femlægger regnskab til orientering
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg af bestyrelse
6) Eventuelt

Forslag indsendes til formanden på mail: Rudersdal@hjerteforeningen.dk
senest 2 uger før generalforsamlingen.